«Powrót

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący realizacji obowiązku publikowania przez firmy audytorskie sprawozdania z przejrzystości oraz obowiązku informowania o zamieszczeniu sprawozdania na stronie internetowej

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący realizacji obowiązku publikowania przez firmy audytorskie sprawozdania z przejrzystości oraz obowiązku informowania o zamieszczeniu sprawozdania na stronie internetowej

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego dotyczący realizacji obowiązku publikowania przez firmy audytorskie sprawozdania z przejrzystości oraz obowiązku informowania o zamieszczeniu sprawozdania na stronie internetowej

Stosownie do  przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w  sprawie szczegółowych  wymogów  dotyczących  ustawowych  badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. UE 27.05.2014 L 158/77),
Komisja Nadzoru Audytowego przypomina o obowiązku zamieszczania przez firmy audytorskie, które przeprowadzają badania ustawowe sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP), rocznych sprawozdań z przejrzystości na stronie internetowej,  najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu roku obrotowego. Firmy audytorskie mają także obowiązek informowania KNA o wypełnieniu tego obowiązku, a także o zamieszczeniu na stronie internetowej aktualizacji sprawozdania z przejrzystości, jeśli do takiej aktualizacji doszło. W takim przypadku należy wskazać, że dana wersja sprawozdania jest wersją zaktualizowaną , a pierwotna wersja sprawozdania pozostaje nadal dostępna  na stronie internetowej. Okres ich dostępności na stronie internetowej firmy audytorskiej wynosi co najmniej pięć lat od dnia jego publikacji.

KNA informuje, że 25% zobowiązanych do tego firm audytorskich nie zamieściło na swoich stronach internetowych sprawozdań z przejrzystości. W związku z tym KNA wszczęła w stosunku do tych firm audytorskich postępowania administracyjne.

Ponadto znaczna część firm audytorskich nie przekazała do KNA informacji o publikacji sprawozdania z przejrzystości.  W  celu właściwej realizacji obowiązku informacyjnego wobec KNA   zaleca się aby wykonywany on był  równocześnie z opublikowaniem sprawozdania z przejrzystości. Jednocześnie w celu ustandaryzowania przekazywanych informacji, Komisja Nadzoru Audytowego zaleca korzystanie przez firmy audytorskie z formularza informacyjnego stanowiącego załącznik do przedmiotowego komunikatu.

KNA zwraca uwagę, iż wysokiej jakości sprawozdanie z przejrzystości, zamieszczone na stronie internetowej, przyczynia się do zwiększenia zaufania do biegłych rewidentów i firm audytorskich. Jest ono także narzędziem budującym wizerunek i wiarygodność firmy audytorskiej w szerokich kręgach interesariuszy.

    

Informacja o publikacji sprawozdania z przejrzystości - formularz (plik doc 118 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 30.10.2018 15:05 Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2018 09:56
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
«Powrót