«Powrót

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej i konsekwencji brexitu dla firm audytorskich

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej i konsekwencji brexitu dla firm audytorskich

Komunikat Komisji Nadzoru Audytowego w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej i konsekwencji brexitu dla firm audytorskich

Na dzień 29 marca 2019 r. przypada planowana data tzw. brexitu, tj. opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż w przypadku realizacji brexitu bez dodatkowych porozumień pomiędzy Wielką Brytania a Unią Europejską,
w dniu 29 marca 2019 r. Wielka Brytania stanie się państwem trzecim w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznymoraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

W związku z powyższym, KNA zwraca uwagę na potencjalne skutki brexitu, jakie mogą wystąpić w przypadku braku dodatkowych porozumień pomiędzy Wielką Brytania a Unią Europejską w zakresie działalności firm audytorskich i biegłych rewidentów oraz wskazuje na potrzebę podjęcia przez firmy audytorskie ewentualnych działań dostosowawczych do nowego stanu prawnego.

Wymagania dla firm audytorskich wpisanych na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

Art. 46 ustawy o biegłych rewidentach ustanawia wymóg, że w firmie audytorskiej zarejestrowanej w Polsce biegli rewidenci lub firmy audytorskie zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej stanowić muszą (odpowiednio do prawnej formy działalności przedsiębiorstwa) większość zarządu, rady nadzorczej i dysponowaćwiększością głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto w przypadku spółek komandytowych, komplementariuszami mogą być wyłącznie biegli rewidenci lub firmy audytorskie zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej. Biegli rewidenci i firmy audytorskie zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, która z dniem 29 marca 2019 r. stanie się państwem trzecim, nie będą już uznawani jako zatwierdzeni w państwie Unii Europejskiej. Tym samym zarejestrowane w Polsce firmy audytorskie, w których w skład struktur właścicielskich lub nadzorczych wchodzą obecnie biegli rewidenci i firmy audytorskie zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, mogą przestać spełniać wymaganie o którym mowa w art. 46 ustawy o biegłych rewidentach.

Rejestracja firm audytorskich z Wielkiej Brytanii w Polsce

Brytyjskie firmy audytorskie przeprowadzające badania spółek zarejestrowanych w państwie trzecim (w tym w Wielkiej Brytanii) notowanych na polskim rynku regulowanym będą miały obowiązek uzyskania wpisu na listę jednostek audytorskich z państw trzecich prowadzoną przez KNA.

Informacje w zakresie rejestracji jednostek audytorskich z państw trzecich przez KNA są dostępne na stronie internetowej KNA.

Rejestracja firm audytorskich z Polski w Wielkiej Brytanii

Polskie firmy audytorskie przeprowadzające badania spółek zarejestrowanych w UE (w tym w Polsce) notowanych na brytyjskim rynku regulowanym mogą po brexicie podlegać obowiązkowi rejestracji w Wielkiej Brytanii przez organ nadzoru audytowego Financial Reporting Council (FRC).

Informacje w zakresie rejestracji firm audytorskich z państw trzecich w Wielkiej Brytanii są dostępne na stronie FRC.

KNA jednocześnie wskazuje, że Wielka Brytania podejmuje działania w celu zapewnienia odpowiednich regulacji prawnych w zakresie audytu po opuszczeniu Unii Europejskiej. Projekt w/w przepisów dostępny jest na stronie internetowej legislation.gov.uk.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: NaN.NaN.NaN Data publikacji: 25.01.2019 15:51 Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2019 13:02
Autor: Krzysztof Kuraś Osoba publikująca: Krzysztof Kuraś Osoba modyfikująca: Krzysztof Kuraś
Rejestr zmian
«Powrót