«Powrót

Zgłoszenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z siedzibą w Płocku dotyczące projektu z dnia 11 grudnia 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zgłoszenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z siedzibą w Płocku dotyczące projektu z dnia 11 grudnia 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zgłoszenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. z siedzibą w Płocku dotyczące projektu z dnia 11 grudnia 2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.01.2018 Data publikacji: 18.01.2018 12:14 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2018 12:14
Autor: Andrzej Moroz Osoba publikująca: Andrzej Moroz Osoba modyfikująca: Andrzej Moroz
Rejestr zmian
«Powrót