«Powrót

Komunikat dla użytkowników systemu TREZOR dotyczący zmiany nr infolinii i adresu poczty elektronicznej Service Desk

Komunikat dla użytkowników systemu TREZOR dotyczący zmiany nr infolinii i adresu poczty elektronicznej Service Desk

Komunikat dla użytkowników systemu TREZOR dotyczący zmiany nr infolinii i adresu poczty elektronicznej Service Desk

Od dnia 1.10.2018 r. obowiązuje:

  • nowy adres poczty elektronicznej: trezor_serwis@mf.gov.pl,
  • nowe numery infolinii czynne w godz. 9.00 – 15.00:

    a. (22) 694 30 67,
    b. (22) 694 30 70,
    c. (22) 694 30 87,

do obsługi użytkowników systemu TREZOR.
Mając na uwadze sprawne udzielanie Państwu wyjaśnień/informacji/odpowiedzi oraz sprawne usuwanie powstałych będów/problemów w Systemie rekomendujemy wysyłanie zgłoszeń na adres poczty elektonicznej:
trezor_serwis@mf.gov.pl
uwzględniając poniższe informacje:

  1. symbol modułu i opis problemu/pytania:

     [PL] – Planowanie
     [WYK] – Wykonanie
     [SPR] – Sprawozdawczość
     [ADM] – Administracja
     Np.: [WYK] Nieprawidłowa kwota środków nierozdysponowanych

  1. w treści zgłoszenia należy szczegółowo opisać na czym polega błąd/problem/pytanie,
  2. dołączyć zrzuty obrazujące błąd/problem/pytanie,
  3. podpis w zgłoszeniu powinien zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • nr telefonu kontaktowego,
  • nr części budżetowej oraz nazwę jednostki budżetowej, której błąd/problem dotyczy.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.10.2018 Data publikacji: 01.10.2018 13:25 Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2018 13:26
Autor: Wojciech Szala Osoba publikująca: Filip Tokarski Osoba modyfikująca: Filip Tokarski
Rejestr zmian
«Powrót