«Powrót

Komunikat w sprawie wyznaczenia nowych terminów przekazania sprawozdań budżetowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR 3.0)

Komunikat w sprawie wyznaczenia nowych terminów przekazania sprawozdań budżetowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR 3.0)

Komunikat w sprawie wyznaczenia nowych terminów przekazania sprawozdań budżetowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR 3.0)

Na podstawie § 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69, z późn. zm.)

Minister Finansów wyznacza

dzień 7 marca 2018 r. - dla dysponenta części budżetowych

jako termin przekazania sprawozdań Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartały 2017 r. w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 01.03.2018 Data publikacji: 01.03.2018 16:16 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2018 16:19
Autor: Małgorzata Gala Osoba publikująca: Filip Tokarski Osoba modyfikująca: Filip Tokarski
Rejestr zmian
«Powrót