«Powrót

Ogólny opis systemu TREZOR 3.0

Ogólny opis systemu TREZOR 3.0

Ogólny opis systemu TREZOR 3.0

link do systemu TREZOR 3.0 (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Ministerstwo Finansów, Departament Budżetu Państwa

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR 3.0 wdrażany jest przez Ministerstwo Finansów. W niniejszym serwisie znajdziecie Państwo założenia projektowe oraz informacje dotyczące funkcjonalności Systemu, a także podstawowe informacje dla użytkowników.

Głównym celem wdrożenia systemu TREZOR 3.0 jest usprawnienie wymiany informacji pomiędzy dysponentami środków budżetowych oraz Ministerstwem Finansów w zakresie realizacji następujących procesów budżetowych:

  • planowania budżetu państwa, którego celem jest opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz planu finansowego,
  • wykonywania budżetu państwa, obejmującego przekazywanie dysponentom środków na wydatki, zarządzanie płynnością budżetu państwa oraz prowadzenie rachunkowości budżetu państwa,
  • sprawozdawczości budżetowej, który polega na sporządzaniu i przekazywaniu okresowych sprawozdań dysponentów środków budżetowych z wykonania budżetu państwa,
  • opracowywania raportów dla kierownictwa, obejmującego generowanie wszelkich raportów dotyczących planowania oraz wykonywania budżetu państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi systemu TREZOR  3.0 zawartymi w niniejszym serwisie.

 

*TREZOR - skarbiec, zwłaszcza bankowy (fr. trésor 'skarb(iec))

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.06.2015 Data publikacji: 10.09.2012 10:39 Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2017 14:39
Autor: Ewa Napiórkowska Osoba publikująca: Edyta Kocewiak Osoba modyfikująca: Filip Tokarski
Rejestr zmian
«Powrót