• 2017

  Źródło: Departament Budżetu Państwa

  Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za 2017 r. przyjęte przez Radę Ministrów (realizacja zapisów art 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...
 • 2016

  Źródło: Departament Budżetu Państwa

  Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za 2016 r. przyjęte przez Radę Ministrów (realizacja zapisów art 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...
 • 2015

  Źródło: Departament Budżetu Państwa

  Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za 2015 r. przyjęte przez Radę Ministrów (realizacja zapisów art 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...
 • 2014

  Źródło: Departament Budżetu Państwa

  Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za 2014 r. przyjęte przez Radę Ministrów (realizacja zapisów art 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...
 • 2013

  Źródło: Departament Budżetu Państwa

  Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za 2013 r. przyjęte przez Radę Ministrów (realizacja zapisów art 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...
 • 2012

  Źródło: Departament Budżetu Państwa

  Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za 2012 r. przyjęte przez Radę Ministrów (realizacja zapisów art 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...
 • 2011

  Źródło: Departament Budżetu Państwa

  Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za 2011 r. przyjęte przez Radę Ministrów (realizacja zapisów art 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...
 • 2010

  Źródło: Departament Budżetu Państwa

  Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej za 2010 r. przyjęte przez Radę Ministrów (realizacja zapisów art 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...
 • 2009

  Źródło: Departament Budżetu Państwa

 • 2008

  Źródło: Departament Budżetu Państwa