«Powrót

Aktaulizacja Aplikacji BUZA Planowanie

Aktaulizacja Aplikacji BUZA Planowanie

Aktaulizacja Aplikacji BUZA Planowanie

 

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Finansów, w domenie „Finanse Publiczne", w zakładce „Budżet zadaniowy", w folderze „BUZA" udostępniono instrukcję użytkownika oraz nową wersję aplikacji BUZA ver 6.05. Oprogramowanie należy wykorzystać do przygotowywania uzasadnienia projektu budżetu państwa na 2012 rok w układzie zadaniowym.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że formularz opisowy zadaniowego planu wydatków na 2012 rok, o którym mowa w § 6 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 oraz formularz opisowy dla jednostek sektora finansów publicznych sporządzających swoje plany finansowe w układzie zadaniowym, został umieszczony w folderze „Formularze". 
 
  
 W celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych zalecamy, aby stanowiska użytkowników na których jest uruchamiana Aplikacja BUZA były wyposażone w aplikację antywirusową.
 
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie wykrytych błędów w nowej wersji oprogramowania za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIA BŁĘDU W APLIKACJI BUZA na adres bz@mf.gov.pl.
«Powrót