«Powrót

Aktualizacja aplikacji BUZA

Aktualizacja aplikacji BUZA

Aktualizacja aplikacji BUZA

 

Data ostatniej aktualizacji aplikacji:  16 lutego 2011r.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Finansów, w domenie „Finanse Publiczne", w zakładce „Budżet zadaniowy", w folderze „BUZA" udostępniono nową wersję aplikacji BUZA ver 5.05 wraz z Instrukcją użytkownika do aplikacji BUZA. Oprogramowanie należy wykorzystać do przygotowywania aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa do okresu planistycznego 2011-2014.

 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie wykrytych błędów w nowej wersji oprogramowania za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIA BŁĘDU W APLIKACJI BUZA na adres bz@mf.gov.pl..
«Powrót