«Powrót

Aktualizacja aplikacji BUZA

Aktualizacja aplikacji BUZA

Aktualizacja aplikacji BUZA

 

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Finansów, w domenie „Finanse Publiczne", w zakładce „Budżet zadaniowy", w folderze „BUZA" udostępniono nową wersję aplikacji BUZA wraz z Instrukcją użytkownika do aplikacji BUZA. Oprogramowanie należy wykorzystać do przygotowywania projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2011 r.
 
Aplikacja BUZA 2010 ver 4.0 została zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011. W aplikacji wprowadzono następujące zmiany:
  • dodano obsługę formularzy WPFP-1, WPFP-2 oraz WPFP-3 Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,  
  • zaktualizowano formularze PR-Z, BZ-1, BZ- 2, BZ-3 do okresu planistycznego 2010-2013.
Szczegółowe informacje w zakładce BUZA.
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie wykrytych błędów w nowej wersji oprogramowania za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIA BŁĘDU W APLIKACJI BUZA na adres bz@mf.gov.pl.
«Powrót