«Powrót

Aktualizacja aplikacji BUZA

Aktualizacja aplikacji BUZA

Aktualizacja aplikacji BUZA

 

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Finansów, w domenie „Finanse Publiczne", w zakładce „Budżet zadaniowy", w folderze „BUZA" udostępniono nową wersję aplikacji BUZA wraz z Instrukcją użytkownika do aplikacji BUZA. Oprogramowanie należy wykorzystać do przygotowywania projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz planu wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym na 2011 r.
 
Aplikacja BUZA 2010 ver 4.0 została zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011. W aplikacji wprowadzono następujące zmiany:
-      dodano obsługę formularzy WPFP-1, WPFP-2 oraz WPFP-3 Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,  
-      zaktualizowano formularze PR-Z, BZ-1, BZ- 2, BZ-3 do okresu planistycznego 2010-2013.
«Powrót