«Powrót

Analiza zmian w systemie budżetu zadaniowego w 2016 r.

Analiza zmian w systemie budżetu zadaniowego w 2016 r.

Analiza zmian w systemie budżetu zadaniowego w 2016 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 wprowadziło istotne zmiany metodologiczne dotyczące planowania budżetowego w układzie zadaniowym.

Mając na względzie zwiększenie użyteczności budżetu zadaniowego do zarządzania wydatkami publicznymi, Ministerstwo Finansów zwróciło się do dysponentów części budżetowych z prośbą o przekazanie sugestii i propozycji dotyczących dalszych możliwych i pożądanych zmian w tym zakresie.

Zamieszczony poniżej raport zawiera podsumowanie analiz Ministerstwa Finansów oraz postulatów przekazanych przez dysponentów, za które dziękujemy. Przesłane propozycje i obserwacje dysponentów, którzy na co dzień korzystają z budżetu zadaniowego, stanowić będą jedno z istotnych źródeł informacji dla dalszych prac nad kształtem tego narzędzia.

Zmiany w systemie budżetu zadaniowego w 2016 r. Analiza uwag i postulatów dysponentów (plik pdf, 126 KB)
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.12.2015 Data publikacji: 03.12.2015 09:26 Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2017 14:45
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Jarosław Żukowski Osoba modyfikująca: Ewelina Żyła
«Powrót