«Powrót

Bezpłatne seminaria dla dysponentów: „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi”

Bezpłatne seminaria dla dysponentów: „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi”

Bezpłatne seminaria dla dysponentów: „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi”

 

Odpowiadając na ogromne zainteresowanie szkoleniami w dziedzinie budżetowania zadaniowego w Polsce, uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 3 października br. Ministerstwo Finansów rozpoczęło cykl bezpłatnych seminariów, przeznaczonych dla dysponentów środków budżetu państwa III stopnia pt.: „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi".
Zdjęcie 1Zaproszenia do udziału w we wspomnianym przedsięwzięcu sukcesywnie wysyłano do jednostek funkcjonujących w obrebie tych samych funkcji państwa oraz dotychczas nieuczestniczących w żadnej z form wsparcia świadczonych przez Ministerstwo Finansów w ramach wdrażania budżetowania zadaniowego. Łącznie w miesiącach październik – listopad zrealizowanych zostanie 11 seminariów, w których wg. wstępnych szacunków udział zadeklarowało ponad 1100 przedstawicieli dysponentów. Zajęcia prowadzą pracownicy Ministerstwa Finansów. W ramach szkolenia prezentowane są zasady i istota budżetowania zadaniowego, doświadczenia we wdrażaniu budżetu zadaniowego w Polsce oraz plany na przyszłość.
Organizowane przedsięwzięcie stanowi realizację projektu systemowego pn. Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Zdjęcie 2
«Powrót