«Powrót

Debata naukowa nt. „O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu”

Debata naukowa nt. „O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu”

Debata naukowa nt. „O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu”

 

W dniach 19-21 października 2011 r. w Krynicy – Zdroju odbyła się Konferencja Naukowa nt. „O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów – lekcja z kryzysu" zorganizowana przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w której udział wzięła Pani Marta Postuła Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów.

Inicjatywą zorganizowania Konferencji był Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Stanisława Owsiaka.

Z uwagi na charakter spotkania, cały Zespół zaangażowany w pracę nad wdrażaniem budżetowania zadaniowego w Polsce, z okazji Jubileuszu składa Panu Profesorowi serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, życzliwość i okazywaną pomoc w krzewieniu idei planowania w układzie zadaniowym w Polsce.

Jednocześnie gratulujemy doskonale zorganizowanej konferencji i życzymy dalszych sukcesów w przyszłości.

«Powrót