«Powrót

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie służbami podatkowymi”

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie służbami podatkowymi”

Inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie służbami podatkowymi”

 

W dniu 5 października 2012 r. w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów odbyła się inauguracja studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie służbami podatkowymi", organizowanych we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku dla naczelników urzędów skarbowych.

W uroczystości wzięli udział, Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów - Pan Piotr Krętkowski, Kierownik Studiów Podyplomowych - Pan prof. dr hab. Jerzy Sikorski z Uniwersytetu w Białymstoku, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego – Pani Bożena Ogrodowczyk.

Wykład inauguracyjny pt. „Efektywne zarządzanie urzędem skarbowym z wykorzystaniem budżetu zadaniowego" wygłosiła Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych MF – Pani dr Marta Postuła, która omówiła problematykę dotyczącą wdrażania budżetu zadaniowego w szerokim kontekście znaczenia tej metody dla procesu dalszego doskonalenia efektywności; sprawności oraz jakości świadczenia usług publicznych
w obszarze poboru podatków, a tym samym dla usprawnienia działań na rzecz podnoszenia poziomu standardów obsługi obywateli oraz podmiotów gospodarczych wykonywanej przez te urzędy.

Organizowane przez Centrum studia podyplomowe będą jedna z ważnych form uzupełniania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych pracowników resortu, w warunkach modernizacji administracji publicznej oraz wdrażania nowych instrumentów zarządzania finansami publicznymi. 

«Powrót