«Powrót

Informacja na temat stanu wdrażania budżetu zadaniowego

Informacja na temat stanu wdrażania budżetu zadaniowego

Informacja na temat stanu wdrażania budżetu zadaniowego

Uprzejmie informujemy, że w ramach prac poprzedzających rozpatrzenie sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok 2013, w dniu 5 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, Minister Finansów zaprezentował Informację na temat stanu wdrażania budżetu zadaniowego, w której przedstawione zostały najważniejsze etapy i osiągnięcia procesu wdrażania budżetu zadaniowego.

W przedmiotowej Informacji… zarysowane zostały kluczowe kierunki i działania wdrożeniowe podejmowane w celu rozwoju informacji o efektywności w kolejnych latach w kierunku tzw. budżetu zadaniowego informującego o efektywności (performance-informed budget). Ponadto, wskazano również na znaczenie, jakie dla skuteczności procesu wdrażania mają – współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działania szkoleniowe, informacyjne i popularyzatorskie, umożliwiające wsparcie potencjału instytucjonalnego, analitycznego i kompetencyjnego dysponentów środków publicznych, a także działania związane z rozwojem rozwiązań informatycznych, które wspierają proces budżetowy w układzie zadaniowym. Pełny tekst Informacji… zamieszczono poniżej.

Pliki do pobrania

«Powrót