«Powrót

Katalog funkcji, zadań i podzadań oraz celów i mierników na 2011 rok dla urzędów wojewódzkich

Katalog funkcji, zadań i podzadań oraz celów i mierników na 2011 rok dla urzędów wojewódzkich

Katalog funkcji, zadań i podzadań oraz celów i mierników na 2011 rok dla urzędów wojewódzkich

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Finansów, w domenie „Finanse Publiczne", w zakładce „Budżet zadaniowy", w folderze „Wojewodowie" umieszczony został Katalog funkcji, zadań i podzadań oraz celów i mierników na 2011 rok dla urzędów wojewódzkich.

Katalog ten, jest wynikiem intensywnych prac uzgodnieniowych przedstawicieli urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwa Finansów, podczas których udało się opracować jednolitą oraz przejrzystą strukturę celów i mierników dla wszystkich zadań i podzadań realizowanych przez urzędy, mającą być podstawą do sporządzenia zadaniowego planu wydatków na rok 2011.

«Powrót