«Powrót

Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011

Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011

Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (Dz. U. Nr 42, poz. 245), Minister Finansów w dniu 12 kwietnia br. podpisał Komunikat w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011.
 
Niniejszy Komunikat określa zbiór jednolitych zasad stanowienia celów w zadaniowym planie wydatków na 2011 rok, mających posłużyć dysponentom do poprawnego ich formułowania dla każdego z zadań oraz podzadań budżetu zadaniowego.
 
Treść komunikatu została zamieszczona w domenie Finanse Publiczne, w zakładce Budżet zadaniowy, w folderze Akty prawne.
«Powrót