«Powrót

Konferencja „Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu” w Krakowie

Konferencja „Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu” w Krakowie

Konferencja „Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu” w Krakowie

 

W dniach 8-9 marca 2010 r. odbyła się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu", organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques przy Groupement Européen de Recherches en Finances Publiques (GERFIP), a także przy wsparciu Revue Française de Finances Publiques (RFFP).
 
Konferencja była współfinansowana z PO Kapitał Ludzki - Europejskiego Funduszu Społecznego, a patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Najwyższa Izba Kontroli. Celem konferencji było zaprezentowanie oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania i funkcjonowania nowoczesnych metod zarządzania finansami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Francji, a także możliwości praktycznego ich wykorzystania w kontekście złożonych uwarunkowań wynikających z aktualnej globalnej sytuacji makroekonomicznej. 
 
Obrady zostały uroczyście otwarte przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów, Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego - Pana dr Piotra Perczyńskiego, który w imieniu Kierownictwa Ministerstwa Finansów wygłosił wystąpienie inaugurujące przedstawiając ogólne założenia   aktualnej reformy finansów publicznych w Polsce. W otwarciu konferencji wzięli również udział, reprezentujący środowiska akademickie: Pan Prof. Michel Bouvier (Uniwersytet Paris 1 Panthéon-Sorbonne) oraz Pan Prof. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). 
 
Następnie odbyła się część wprowadzająca do dyskusji merytorycznej w postaci omówienia aktualności z nowego zarządzania finansami publicznymi, które zostały zreferowane ze strony francuskiej przez Pana Prof. Michaela Bouvier, zaś ze strony polskiej, przez Panią dr Martę Postułę – Dyrektora Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. 
 
W dalszej części pierwszego dnia konferencji – podczas której w dyskusjach uczestniczyli wybitni praktycy oraz teoretycy finansów publicznych z Francji i Polski – odbył się panel dyskusyjny dotyczący strategicznych problemów finansów publicznych państwa i jednostek samorządu terytorialnego. W dniu następnym przedmiotem debaty było efektywne zarządzanie i monitorowanie w zakresie finansów publicznych państwa i jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Szczegółowy program konferencji oraz lista uczestniczących w niej francuskich i polskich przedstawicieli administracji publicznej oraz środowisk akademickich są dostępne na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: http://www.kfin.uek.krakow.pl/konferencja-2010-program.html.
«Powrót