«Powrót

Konferencja Budżetowanie zadaniowe w Polsce - dylematy projektowania i wdrażania

Konferencja Budżetowanie zadaniowe w Polsce - dylematy projektowania i wdrażania

Konferencja Budżetowanie zadaniowe w Polsce - dylematy projektowania i wdrażania

 

Wdrożenie budżetu zadaniowego jest przełomowym przedsięwzięciem w zakresie reformy finansów publicznych. Biorąc pod uwagę złożoność i wielką wagę dylematów związanych z tym procesem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przy współpracy z Ministerstwem Finansów organizuje konferencję zatytułowaną „Budżetowanie zadaniowe w Polsce – dylematy projektowania i wdrażania". Konferencja odbędzie się w Warszawie 9 grudnia br. w Szkole Głównej Handlowej.
 
Celem Konferencji jest stworzenie podstawy do debaty różnych środowisk nad celami i metodami wdrażania systemu budżetowania zadaniowego w kontekście reformy systemu finansów publicznych oraz określenie sposobów intensyfikacji prac nad implementacją systemu budżetowania zadaniowego na szczeblu centralnym i samorządowym.
 
Debata akademicka towarzysząca procesowi wdrażania budżetowania zadaniowego powinna stać się czynnikiem scalającym i krystalizującym poglądy na ten proces oraz pomóc w wypracowaniu dobrych praktyk dla tego wieloetapowego przedsięwzięcia.
 
Poniżej znajduje się agenda na przedmiotową konferencję.
 
Termin Konferencji:
9 grudnia 2008 r.
 
Organizatorzy:
Katedra Polityki Gospodarczej SGH
Katedra Finansów SGH
Ministerstwo Finansów RP – Departament Reformy Finansów Publicznych
 
Miejsce Konferencji:
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
Aula I, budynek C
Al. Niepodległości 128
(róg ul. Madalińskiego
i al. Niepodległości)
  
Rada Programowa:
Przewodniczący:
prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski
prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
Członkowie:
prof. zw. dr hab. Jan Kaja
prof. dr hab. Piotr Albiński
prof. dr hab. Teresa Lubińska
dr Marta Postuła
 
Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący:
dr Marek Chrzanowski
Członkowie:
dr Tomasz Strąk
Ewa Kosycarz
Marta Mazurkiewicz
Magdalena Raszkowska

Pliki do pobrania

«Powrót