«Powrót

Konferencja Szkoleniowa dla przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich w zakresie budżetu zadaniowego

Konferencja Szkoleniowa dla przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich w zakresie budżetu zadaniowego

Konferencja Szkoleniowa dla przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich w zakresie budżetu zadaniowego

 

Zdjęcie nr 1W dniach 5-7 października 2011 r. zorganizowana została w Mikołajkach z inicjatywy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Mariana Podziewskiego Konferencja Szkoleniowa dla przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich w zakresie budżetu zadaniowego. W pierwszym dniu niniejszej Konferencji udział wzięli Pani dr Marta Postuła –Zdjęcie nr 2Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów oraz Pan dr Józef Płoskonka – Doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który przedstawił wstępne wyniki kontroli dotyczącej wdrażania budżetu zZdjęcie nr 3adaniowego w administracji rządowej. Pani dr Marta Postuła zaprezentowała proponowane kierunki dalszej współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Urzędami Wojewódzkimi w zakresie budżetu zadaniowego. W wyniku przeprowadzonych dyskusji ustalony został harmonogram prac nad uzgodnieniem Katalogu funkcji zadań, podzadań i działań na rok 2013 dla Urzędów Wojewódzkich oraz Wskazówki  dla Urzędów Wojewódzkich dotyczące prac nad ww. Katalogiem, stanowiące załącznik nr1.

«Powrót