«Powrót

KONTYNUACJA PRAC NAD KATALOGIEM FUNKCJI, ZADAŃ I PODZADAŃ

KONTYNUACJA PRAC NAD KATALOGIEM FUNKCJI, ZADAŃ I PODZADAŃ

KONTYNUACJA PRAC NAD KATALOGIEM FUNKCJI, ZADAŃ I PODZADAŃ

 

Uprzejmie informujemy, iż w Ministerstwie Finansów trwają dalsze prace metodologiczne nad doskonaleniem katalogu funkcji, zadań i podzadań. W ramach tych działań został opracowany, zmodyfikowany katalog funkcji i zadań, uwzględniający dotychczasowe uwagi resortów, wraz z weryfikowanym wykazem podzadań dla wszystkich dysponentów części budżetowych.

Ponadto, w celu wsparcia koordynacji zadań związanych z procesem wdrażania budżetu zadaniowego oraz usprawnienia współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansów a instytucjami sektora finansów publicznych, Minister Finansów powierzył Panu dr Piotrowi Perczyńskiemu, jako Koordynatorowi krajowemu budżetu zadaniowegoprowadzenie prac metodologicznych, w ramach przekazanych mu upoważnień w tym zakresie.

«Powrót