«Powrót

Planowanie w układzie zadaniowym na 2014 rok

Planowanie w układzie zadaniowym na 2014 rok

Planowanie w układzie zadaniowym na 2014 rok

W związku z podpisaniem w dniu 13 czerwca 2014 roku rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 uprzejmie informujemy, że zgodnie z wymogami rozporządzenia na stronie Ministerstwa Finansów, udostępniono:

  • w bloku tematycznym „Działalność", domenie „Finanse Publiczne", w zakładce „Budżet zadaniowy", w folderze „Informatyka" instrukcję użytkownika oraz nowe wersje aplikacji Trezor Buza v. 9.05 moduł Planowanie oraz Trezor Buza v. 1.04 moduł Plany Finansowe. Oprogramowanie należy wykorzystać do sporządzenia materiałów niezbędnych do opracowania materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 w układzie zadaniowym (na podstawie zał. 68 Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, pkt 85 Instrukcja ogólna do wypełniania formularzy BZ-Z, BZ-1, BZ-K, formularza PF-OSPR w zakresie części C, formularzy PFC, PFC-FPiR i PF-ANR-ZWRSP w zakresie części D oraz formularzy PFC-FER i PFC-FA w zakresie części E),
  • w bloku tematycznym „Działalność", domenie „Finanse Publiczne", w zakładce „Budżet zadaniowy", w folderze „Formularze" zamieszczono wzory formularzy opisowych dla dysponentów części budżetowych oraz jednostek sektora finansów publicznych (na podstawie §7 pkt 14 treści rozporządzenia).

Szczegółowe informacje w zakładce INFORMATYKA.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych zalecamy, aby stanowiska użytkowników na których jest uruchamiana aplikacja Trezor BUZA były wyposażone w aplikację antywirusową.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie wykrytych błędów w nowej wersji oprogramowania za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIA BŁĘDU W APLIKACJI TREZOR BUZA na adres bz@mf.gov.pl.

«Powrót