«Powrót

Rozpoczęły się szkolenia z budżetu zadaniowego

Rozpoczęły się szkolenia z budżetu zadaniowego

Rozpoczęły się szkolenia z budżetu zadaniowego

Zdj. nr 1
Zdj. nr 2
Zdj. nr 3
Zdj. nr 4

25 czerwca 2013 r. odbyła się pierwsza sesja w ramach kompleksowego kursu dla liderów budżetu zadaniowego, przygotowanego w oparciu o nowatorską formułę łączącą szerokie spektrum teoretycznych aspektów planowania w układzie zadaniowym z możliwością rozwijania praktycznych umiejętności trenerskich. Dzień wcześniej rozpoczęły się również pozostałe dwa rodzaje szkoleń, przeznaczone dla pracowników administracji publicznej. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trening umiejętności interpersonalnych pomoże przeszkolonym liderom – grupie 38 osób, wyznaczonych do pełnienia tej roli spośród przedstawicieli kadry kierowniczej i pracowników ministerstw oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – w popularyzowaniu wiedzy przekazanej im przez uznanych ekspertów w dziedzinie finansów publicznych i zarządzania. Spośród zagadnień teoretycznych omawiane będą m.in. polityka rozwoju i zarządzanie strategiczne państwem, wieloletnie planowanie finansowe w sektorze publicznym i przeglądy wydatkowe oraz ewaluacja w politykach publicznych. Kurs obejmuje siedem trzydniowych spotkań, łącznie ok. 180 godzin dydaktycznych.

Ponadto pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, którzy realizują w swoich jednostkach zadania związane z pracami nad budżetem zadaniowym, mają do wyboru dwa pozostałe szkolenia. Celem pierwszego z nich – prowadzonego metodą wykładu z elementami dyskusji – jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nowego podejścia do zarządzania finansami publicznymi, opartego na idei budżetu zadaniowego. Drugi rodzaj szkoleń natomiast obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia dotyczące oceny sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych w oparciu o planowanie w układzie zadaniowym. 

Więcej o szkoleniach z budżetu zadaniowego w 2013 r.

«Powrót