«Powrót

Spotkanie członków kierownictw Ministerstw

Spotkanie członków kierownictw Ministerstw

Spotkanie członków kierownictw Ministerstw

 

Zdjęcie nr 1W dniu 15 kwietnia 2009 r. odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektorów Generalnych, reprezentujących poszczególnych dysponentów (lista w załączeniu). Spotkaniu przewodniczył Pan dr Piotr Perczyński, któremu Minister Finansów powierzył jako Koordynatorowi krajowemu budżetu zadaniowego prowadzenie prac metodologicznych, w ramach przekazanych mu upoważnień w tym zakresie. Tematem spotkania było zastosowanie celów strategicznych rządu w zarządzaniu politykami państwa poprzez cele budżetu zadaniowego.
 
Podczas spotkania Pani dr Marta Postuła, Dyrektor Departamentu ReformyZdjęcie nr 2 Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów przedstawiła prezentację dotyczącą zagadnień związanych z działaniami na rzecz zapewnienia spójności celów określonych w budżecie zadaniowym z celami wyznaczonymi w dokumentach strategicznych rządu (Strategiczny plan rządzenia). Ponadto omówione zostały zasady i standardy wyznaczania celów w zadaniowym planie wydatków.
 
Zdjęcie nr 3Podczas prezentacji odbywała się jednocześnie dyskusja, która stanowiła dla wszystkich jej uczestników okazję do wyrażenia własnych opinii związanych formułowaniem celów dla zadań i podzadań w poszczególnych resortach, jak również z procesem wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce. Ponadto w sprawach bieżących przekazano informacje dotyczące stanu zaawansowania prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie budżetowania zadaniowego, zawartymi w Rozporządzeniu. Podczas spotkania przekazano również informacje dotyczące postępów prac nad bazą mierników.

Pliki do pobrania

«Powrót