«Powrót

Spotkanie podsumowujące prace zrealizowane w ramach procesu wdrażania budżetu zadaniowego w mijającym 2012 roku

Spotkanie podsumowujące prace zrealizowane w ramach procesu wdrażania budżetu zadaniowego w mijającym 2012 roku

Spotkanie podsumowujące prace zrealizowane w ramach procesu wdrażania budżetu zadaniowego w mijającym 2012 roku

Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3

W dniu 18 grudnia 2012 roku, w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie mające na celu omówienie i ogólne podsumowanie rezultatów wszystkich prac wykonanych w mijającym roku –  mających na celu wdrożenie planowania budżetu państwa w układzie zadaniowym. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy oraz Przedstawiciele Departamentów/Biur wszystkich resortów, reprezentujący komórki organizacyjne odpowiedzialne za opracowywanie oraz sprawozdawanie budżetu zadaniowego w swoich instytucjach.

Podczas spotkania, Pani dr Marta Postuła – Dyrektor Departamentu Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów omówiła przebieg i rezultaty realizacji procesu wdrażania nowej metody planowania w kończącym się 2012 roku, w szczególności odnosząc się przy tym do najnowszych rozwiązań prawnych i systemowych (metodologicznych), które miały decydujący wpływ na sposób i dynamikę realizacji tego zadania na przestrzeni ostatniego półrocza. Jednocześnie, w wystąpieniu tym przedstawione zostały najnowsze zamierzenia i wyzwania czekające w Nowym Roku 2013 na wszystkich zaangażowanych w proces wdrożeniowy, w tym, m.in. opracowanie założeń systemu ewaluacji wydatków publicznych, a także dalsze doskonalenie już istniejących metod nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Następnie odbyła się dyskusja, w której zaproszeni dyskutowali o aktualnych aspektach reformy budżetowania, jak też o ich wyobrażeniach i oczekiwaniach, co do przyszłości zastosowania implementowanego systemu, w tym w szczególności w odniesieniu do finansowania polityk państwa realizowanych przez ich instytucje.

Spotkanie było również okazją dla wymiany serdecznych życzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2013 – m.in. dotyczących pomyślnej realizacji kolejnego etapu realizacji reformy finansów publicznych, a tym samym także – wdrażania kolejnych mechanizmów planowania zadaniowego. 

«Powrót