«Powrót

Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w układzie zadaniowym

Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w układzie zadaniowym

Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w układzie zadaniowym

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż zostało opracowane Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w układzie zadaniowym przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2010 r. i skierowane w dniu 30.09.2009 r. do Sejmu RP.

W zadaniowym planie wydatków zaprezentowano wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych oraz plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych (z wyłączeniem jst i NFZ).

Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 w układzie zadaniowym, zostało zamieszczone w domenie Finanse Publiczne, w zakładce Budżet zadaniowy, w folderze Akty Prawne.

«Powrót