«Powrót

Aplikacja BUZA 2010

Aplikacja BUZA 2010

Aplikacja BUZA 2010

Aplikacja BUZA 2010 zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011:

 • dodano obsługę formularzy WPFP-1, WPFP-2 oraz WPFP-3 Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,  
 • zaktualizowano formularze PR-Z, BZ-1, BZ- 2, BZ-3 do okresu planistycznego 2010-2013.
 

pobierz aplikację BUZA ver 4.32

Zwracamy uwagę, iż powyższy plik Aplikacji BUZA jest skompresowany. Przed rozpocząciem pracy aplikację należy rozpakować.

 

 Instrukcja do aplikacji BUZA

- pobierz instrukcję

 


 

 Informacje o  zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach aplikacji:

 • 5.01.2011r. Zaktualizowanie aplikacji spowodowanych dostosowaniem wyliczania kwoty w formularzu BZ-2 w kolumnie Budżet państwa nr 10 oraz nr 13 zgodnie zZałącznikiem nr 71 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011. Kwota po zmianie w aplikacji nie zawiera kwoty wydatków budżetu środków europejskich. Dodanie w aplikacji dla raportów "podsumowanie wydatków" i "zestawienie po funkcjach" funkcji "Drukuj".
 • 23.08.2010r. Poprawiono błąd dotyczący importowania działań (w sytuacji realizowania powyżej ośmiu działań w ramach jednego podzadania).
 • 19.08.2010r. Usunięta została usterka, powodująca wyświetlanie się komunikatu o błędzie przy wyborze celu z listy dla następujących poziomów: zadania 8.5 i 11.7 oraz podzadań: 2.7.2, 9.2.2, 10.5.1, 13.4.1, 15.3.4, 16.7.1, 20.6.2.
 • 12.08.2010r. Aplikacja została uzupełniona o katalog celów i mierników dla zadań i podzadań realizowanych przez Urzędy Wojewódzkie.
 • 6.08.2010r. Aplikacja została uzupełniona o katalog mierników dla funkcji (wraz z zadaniami i podzadaniami): 2, 5, 7, 10, 12, 13, 14 i 16.
 • 23.07.2010r. Poprawiono błąd blokujący wydruk i powodujący pojawianie się komunikatu "Type mismatch" dla podzadań, dla których liczba działań była większa niż 8 i jedno lub kilka z nich zostało usunięte.
 • 7.07.2010r. Dodano Prokuraturę Generalną jako dysponenta części 88.
 • 2.07.2010r. Poprawiono błąd przy importowaniu danych z WPFP. Dane dla funkcji i zadań wczytywały się, ale zadania nie były oznaczane jako realizowane.
 • 1.07.2010r. Poprawiono błąd uniemożliwiający wydruk formularzy w Microsoft Office Excel w wersji 2007.
 • 30.06.2010r. Usunięto błąd związany z brakiem dostępu do szczegółów niektórych podzadań i zadań w przypadku importu danych z plików w wersji 4.0.  
 • 29.06.2010r. Poprawiono zapisywanie nazw celów, mierników oraz ich wartości dla WPFP, gdy została podana wartość w formacie interpretowanym przez EXCEL jako data (np. 3-3). 
«Powrót