«Powrót

Aplikacja TrezorBZ 2017

Aplikacja TrezorBZ 2017

Aplikacja TrezorBZ 2017

Aplikacja TrezorBZ moduł Wykonanie umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ1.

- pobierz aplikację w formacie xls TrezorBZ Wykonanie v17.22 (plik zip 593KB),

- Instrukcja do aplikacji TrezorBZ Wykonanie (pdf 766 KB).

Aplikacja TrezorBZ  moduł Wykonanie Planów Finansowych umożliwiająca opracowanie formularzy sprawozdawczych Rb-BZ2.

- pobierz aplikację w formacie xls TrezorBZ Wykonanie Planów Finansowych v17.12 (plik zip 650 KB),

- Instrukcja do aplikacji TrezorBZ Wykonanie PF (pdf 856 KB)

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji TrezorBZ:

  1. Uzupełniono pozycje zgodnie z Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok.

  2. Poprawiono działanie kolumny 23 (%).

Zwracamy uwagę, iż pliki aplikacji TrezorBZ są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

Dysponenci części budżetowych wypełnione formularze przekazują także w edytowalnej wersji elektronicznej na adres bz@mf.gov.pl  w terminach wskazanych w poszczególnych rozporządzeniach.

- wymogi techniczne (pdf 178 KB)

Aplikacja TrezorBZ  moduł Planowanie oraz moduł Plany Finansowe zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017.
Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji TrezorBZ są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor Buza Planowanie v. 17.08 (plik zip 2MB)

- pobierz aplikację w formacie xls Trezor Buza Plany Finansowe v. 17.05 (plik zip 436 KB)

 Informacja o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji TrezorBZ:

  1. Dostosowano wykaz funkcji, zadań, podzadań i działań zgodnie z Katalogiem na 2017 r.
  2. Poprawiono niemożność importu pliku planowania 2017.
  3. Wprowadzono brakującego dysponenta i poprawiono nazwę dysponenta.
  4. Poprawiono wydruk oraz dodano dział 855.
  5. Poprawiono numery załączników do rozporządzenia widocznego na wydrukach.

Aplikacja TrezorBZ moduł WPFP zaktualizowana do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji TrezorBZ są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy, aplikację należy rozpakować.

- aplikacja w formacie xls TREZOR BUZA WPFP v17.12 (plik zip 705 KB)

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji TrezorBZ:

  1. Wprowadzono możliwość wyboru działu 855 / rozdziałów 85501, 85503.
  2. Poprawiono wydruk wyeksportowanego pliku WPFP 2017-2020.
  3. Ujednolicono nazewnictwo.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.05.2017 Data publikacji: 18.07.2016 12:09 Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2018 13:58
Autor: Urszula Korzybska Osoba publikująca: Piotr Kotuła Osoba modyfikująca: Piotr Kotuła
«Powrót