«Powrót

Aplikacja TrezorBZ 2019

Aplikacja TrezorBZ 2019

Aplikacja TrezorBZ 2019

Aplikacja TrezorBZ moduł WPFP zaktualizowana do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji Trezor BUZA są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy, aplikację należy rozpakować.

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższej wersji aplikacji TrezorBZ:

- zmiany techniczne,

- przywrócenie możliwości importu WPFP.

Aplikacja TrezorBZ  moduł Planowanie oraz moduł Plany Finansowe na rok 2019 zaktualizowana do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Zwracamy uwagę, iż poniższe pliki aplikacji TrezorBZ są skompresowane. Przed rozpoczęciem pracy aplikację należy rozpakować.

Informacje o zmianach wprowadzonych w powyższych wersjach aplikacji Trezor BZ:

  1. Zaktualizowano katalog funkcji, zadań, podzadań i działań w zakresie błędów technicznych.
  2. Dodano działanie 18.1.1.3. Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 06.07.2018 Data publikacji: 27.06.2018 11:54 Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2019 12:35
Autor: Magdalena Kietlińska Osoba publikująca: Piotr Kotuła Osoba modyfikująca: Piotr Kotuła
Rejestr zmian
«Powrót