«Powrót

Informacja o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 r

Informacja o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 r

Informacja o kwotach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 r

Informacja o kwotach subwencji ogólnej na 2018 r. (w podziale na poszczególne części) dla jednostek samorządu terytorialnego wg decyzji Ministra Finansów - stan na dzień 31 marca 2018 r. i środkach przekazanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2018 r.

 

Gminy I kwartał 2018 r. (plik xls, 485KB)

Powiaty I kwartał 2018 r. (plik xls, 130 KB)

Województwa I kwartał 2018 r. (plik xls, 39KB)

«Powrót