«Powrót

Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 r.

Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 r.

Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 r.

W dniu 30 stycznia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 108) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacje te, stosownie do art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.), zostały przekazane do jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.02.2017 Data publikacji: 02.02.2017 11:43 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 12:28
Autor: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Osoba publikująca: Tomasz Lasoń Osoba modyfikująca: Tomasz Lasoń
«Powrót