«Powrót

Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2018 r.

Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2018 r.

Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2018 r.

W dniu 13 lutego 2018 r. Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych na 2018 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Informacje te, stosownie do art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453, z późn. zm.), zostały przekazane do jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@).

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.02.2018 Data publikacji: 15.02.2018 14:43 Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2018 11:11
Autor: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Osoba publikująca: Tomasz Lasoń Osoba modyfikująca: Tomasz Lasoń
Rejestr zmian
«Powrót