«Powrót

Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2019 r.

Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2019 r.

Roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2019 r.

W dniu 14 lutego 2019 r. Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 198) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych na 2019 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacje te, stosownie do art. 33 ust. 1a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), zostały przekazane do jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.02.2019 Data publikacji: 15.02.2019 10:33 Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2019 08:39
Autor: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Osoba publikująca: Jacek Lipiński Osoba modyfikująca: Jacek Lipiński
Rejestr zmian
«Powrót