«Powrót

Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r.

Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r.

Wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r.

Ministerstwo Finansów prezentuje w załączeniu wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2016 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw (wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.). Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2014 r. wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

  • Wskaźnik gminny Gg dla kraju = 1.514,27;
  • Wskaźnik powiatowy Pp dla kraju = 199,59;
  • Wskaźnik wojewódzki Ww dla kraju = 137,78.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.10.2015 Data publikacji: 15.10.2015 16:28 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 11:54
Autor: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Osoba publikująca: Jacek Lipiński Osoba modyfikująca: Tomasz Lasoń
«Powrót