• Informacja za 2012 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2012 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.
 • Informacja za 2011 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2011 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.
 • Informacja za 2010 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2010 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.
 • Informacja za 2009 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2009 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.
 • Informacja za 2008 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.
 • Informacja za 2007 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2007 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.
 • Informacja za 2006 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2006 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.
 • Informacja za 2005 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2005 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.
 • Informacja za 2004 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2004 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.
 • Informacja za 2003 r.

  Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

  Sprawozdanie roczne z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2003 r. z załącznikami zawierającym szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej sektora samorządowego.