«Powrót

Aplikacja do przekazywania sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Aplikacja do przekazywania sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Aplikacja do przekazywania sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. poz. 2455) Minister Finansów uprzejmie informuje, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 7b ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Struktura danych sprawozdania podatkowego opisana została w pliku Specyfikacja wejścia-wyjściana portalu systemu BeSTi@ pod adresem http://www.budzetjst.pl/node/46.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.02.2018 Data publikacji: 05.02.2018 13:29 Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2018 14:01
Autor: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Osoba publikująca: Jacek Lipiński Osoba modyfikująca: Tomasz Lasoń
Rejestr zmian
«Powrót