«Powrót

Utrzymanie systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@

Utrzymanie systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@

Utrzymanie systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@

Utrzymanie systemów informatycznych

BeSTi@  i SJO BeSTi@

W dniu 1 października 2014 r. została podpisana umowa z firmą Sputnik  Software Sp. z o.o. na utrzymanie dwóch informatycznych systemów eksploatowanych w Ministerstwie Finansów, Regionalnych Izbach Obrachunkowych i Jednostkach Samorządu Terytorialnego wraz z ich jednostkami organizacyjnymi: „BeSTi@" oraz SJO BeSTi@.

Umowa będzie obowiązywać przez okres 48 miesięcy.

Na podstawie ww. umowy Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług obejmujących asystę techniczną oraz wprowadzanie zmian w Systemach.  Efektem świadczenia usług będących przedmiotem umowy będzie utrzymanie pełnej funkcjonalności Systemów i zapewnienie zgodności Systemów z obowiązującym stanem prawnym oraz potrzebami Zamawiającego w zakresie poprawy funkcjonalności i zwiększenia efektywności Systemów.

 

Wsparcie w zakresie użytkowania i administrowania Systemów obejmuje:

  • bezpośrednie doradztwo telefoniczne Hot-Line dla użytkowników i administratorów Systemów na poziomach JO JST, JST, RIO i MF w zakresach użytkowania, administracji i konfiguracji Systemów, napraw i weryfikacji baz danych,
  • zdalny Service Desk, do którego użytkownicy i administratorzy Systemów będą zgłaszać problemy i zapytania w zakresie: administracji i konfiguracji Systemów,  napraw i weryfikacji baz danych, użytkowania Systemów, przy pomocy poczty elektronicznej i Internetu, uzyskiwać odpowiedzi i korzystać z baz wiedzy w wyżej wymienionych zakresach (repozytoriów), umieszczonych na portalu serwisowym Systemów.

 

Zasady dokonywania zgłoszeń przez użytkowników Systemów

Wykonawca przyjmuje zgłoszenie w centralnym systemie zgłoszeń, obejmującym następujące sposoby kontaktu:

  1. Rozmowa telefoniczna (Hot-line) numer telefonu: (61) 624 00 60, (32) 720 11 96;
  2. Portal serwisowy Systemu dostępny pod adresem: www.budzetjst.pl,
  3. Poczta elektroniczna pod adresem: pomoc@budzetjst.pl,
  4. Faks numer: (61) 624 00 54
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 22.10.2014 Data publikacji: 22.10.2014 12:08 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 15:14
Autor: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Osoba publikująca: Zdzisław Madurowicz Osoba modyfikująca: Tomasz Lasoń
«Powrót