«Powrót

Notatka ze spotkania komitetów audytu sektora publicznego z dnia 29 października 2018 r.

Notatka ze spotkania komitetów audytu sektora publicznego z dnia 29 października 2018 r.

Notatka ze spotkania komitetów audytu sektora publicznego z dnia 29 października 2018 r.

Tegoroczne spotkanie przedstawicieli komitetów audytu utworzonych w ministerstwach było poświęcone zagadnieniom roli komitetu audytu w zarządzaniu organizacją, w tym w zarządzaniu ryzykiem.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele komitetów audytu reprezentujący wszystkie ministerstwa.

Uczestników spotkania powitał Pan Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Przewodniczący Komitetu Audytu w Ministerstwie Finansów, nadzorujący prace Departamentu Polityki Wydatkowej.

Następnie Pani Joanna Stachura, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Wydatkowej, członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Finansów, zaprezentowała podsumowanie realizacji zadań przez komitety audytu w 2017 r. w dwóch podstawowych obszarach ich działania, tj.:

  • zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
  • skutecznego audytu wewnętrznego.

Omówione zostały również zidentyfikowane słabości i usprawnienia w zakresie kontroli zarządczej zaproponowane przez komitety audytu. W prezentacji przedstawiono także czynniki wpływające na skuteczność działań komitetów audytu.

Następnie Pan Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., omówił rolę komitetu audytu w zarządzaniu organizacją, w tym w zarządzaniu ryzykiem, wynikającą z ustawy o biegłych rewidentach. Szczegółowo przedstawił zadania, skład oraz wymogi dotyczące członków komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego.
Prelegent zwrócił uwagę na zadania Rady Nadzorczej wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w tym dotyczące posiadania komitetu audytu z niezależnym przewodniczącym.

W dalszej części prezentacji odniósł się do roli, jaką komitet audytu powinien pełnić w zarządzeniu ryzykiem. Zwrócił szczególną uwagę na funkcjonowanie trzech linii obrony, tj. systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego, a także ich łącznego wpływu na funkcjonowanie organizacji. Pan Prezes podkreślił również znaczenie funkcji niezależnego audytu wewnętrznego, wskazując korzyści wynikające z zapewnienia, które dostarcza on organizacji.

W ostatnim wystąpieniu Pani Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego  omówiła współpracę ministerstw z KNF w zakresie nadzoru sprawowanego nad spółkami skarbu państwa.

Na koniec spotkania prelegenci odpowiedzieli na pytania dotyczące współdziałania komitetu audytu z audytem wewnętrznym, corocznej samooceny dokonywanej przez radę nadzorczą oraz nadzoru nad spółkami skarbu państwa.

Osobom zainteresowanym tematyką spotkania polecamy również następujące materiały:

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.11.2018 Data publikacji: 08.11.2018 13:08 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 16:15
Autor: Małgorzata Nowicka Osoba publikująca: Wojciech Jóźwicki Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
Rejestr zmian
«Powrót