«Powrót

Spotkanie z kierownikami komórek audytu wewnętrznego ministerstw i urzędów wojewódzkich dotyczące samooceny i oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego

Spotkanie z kierownikami komórek audytu wewnętrznego ministerstw i urzędów wojewódzkich dotyczące samooceny i oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego

Spotkanie z kierownikami komórek audytu wewnętrznego ministerstw i urzędów wojewódzkich dotyczące samooceny i oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego

Prezentacja narzędzia do samooceny

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie z kierownikami komórek audytu wewnętrznego z ministerstw i urzędów wojewódzkich dotyczące samooceny i oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego.

Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Nowicka, naczelnik Wydziału Standardów Zarządzania w Sektorze Publicznym Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów, przedstawiając cele i zakres spotkania. Omówiła także wyniki dotyczące samooceny i oceny zewnętrznej zawarte w opracowaniu „Benchmarking audytu wewnętrznego - raport za 2017 rok".

W pierwszej części spotkania przedstawiciele komórek audytu wewnętrznego podczas krótkich prezentacji przedstawili sposób przeprowadzania samooceny i oceny zewnętrznej w ministerstwach oraz jednostkach w działach.

Następnie Pani Joanna Sorokin, koordynator Zespołu Audytu Wewnętrznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi procesu oceny zewnętrznej rozpoczętym w urzędach wojewódzkich.

W dalszej części spotkania Pan Wojciech Ogiela, główny specjalista w Wydziale Standardów Zarządzania w Sektorze Publicznym zaprezentował główne założenia przyjęte przy tworzeniu „narzędzia" służącego przeprowadzaniu samooceny przygotowywanego w Ministerstwie Finansów. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z jego projektem.

Bardzo istotną częścią spotkania była dyskusja oraz wymiana opinii w zakresie samooceny przeprowadzanej w komórkach audytu wewnętrznego oraz doświadczeń dotyczących przeprowadzania oceny zewnętrznej, szczególnie z punktu widzenia osób koordynujących te działania.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.07.2018 Data publikacji: 10.07.2018 09:34 Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2018 08:38
Autor: Małgorzata Nowicka Osoba publikująca: Wojciech Jóźwicki Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
Rejestr zmian
«Powrót