«Powrót

Notatka z LVII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 lutego 2015 r.

Notatka z LVII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 lutego 2015 r.

Notatka z LVII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 26 lutego 2015 r.

W dniu 26 lutego 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w ramach cyklu spotkań poświęconych efektywnej komunikacji w audycie wewnętrznym. Spotkanie było adresowane do audytorów wewnętrznych z jednostek samorządu terytorialnego i koncentrowało się na kwestiach związanych z prowadzeniem audytu wewnętrznego w tych jednostkach. Jednocześnie było to ostatnie spotkanie w ramach tego cyklu.

Spotkanie prowadziły Pani Monika Kos – radca ministraw Departamencie Polityki Wydatkowej oraz Pani Katarzyna Lenczyk – Woroniecka - dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Zastępca koordynatora Koła AW JST IIA Polska.

Rola informacji i komunikacji została zaprezentowana zarówno z perspektywy audytora wewnętrznego oraz kierującego komórką audytu wewnętrznego, jak i kierownika jednostki, w szczególności w kontekście jego oczekiwań w zakresie informacji dostarczanych przez audytora wewnętrznego.

Praktyczne wskazówki dotyczące umiejętności oraz skutecznych technik komunikacji w audycie wewnętrznym zaprezentowali Pani Anna Janiszewska starszy audytor w PKP CARGO S.A. i Pan Aleksander Szojer menadżer, coach i trener.

Swoje doświadczeniami wynikające z przeprowadzenia audytu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedstawili Pani Elżbieta Paliga – kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza, Koordynator Koła AW JST IIA Polska oraz Pani Izabela Stobnicka - audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Kraków.

Komunikacja wewnętrzna jako integralny element doskonalenia systemu zarządzania jednostką została omówiona przez Panią Katarzynę Śpiewok – dyrektora Urzędu Miasta Gliwice. Wystąpienie dotyczyło przede wszystkim oczekiwań kierownika jednostki wobec audytu wewnętrznego.

W spotkaniu uczestniczył także Pan Krzysztof Pakoński - audytor generalny Urzędu Miasta Krakowa, Członek Zarządu IIA Polska, opiekun Koła AW JST.

Cykl spotkań podsumowała Pani Monika Kos podkreślając konieczność dążenia audytora wewnętrznego do ulepszania komunikacji z klientami, m.in. poprzez poszukiwanie skutecznych form przedstawiania wyników swojej pracy, doskonalenie umiejętności prezentowania informacji stanowiącej efekty pracy audytu oraz zapewnienie wysokiej jakości dostarczanych informacji.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi przez prelegentów.

Prezentacje do pobrania:

Podsumowanie cyklu efektywna komunikacja w audycie wewnętrznym (typ: pps, 1741 KB)

Komunikacja w audycie (typ:pdf, 1323 KB)

Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na przykładzie jednostki samorządu terytorialnego. (typ:pps, 1593 KB)

Prezentacja zadania audytowego: Informacja i komunikacja w Urzędzie Miasta Krakowa. (typ:pps, 2380 KB)

Mechanizm komunikacji wewnętrznej jako integralny element doskonalenia systemu zarządzania jednostką. Doświadczenia Urzędu Miejskiego w Gliwicach. (typ:pps, 3208 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 25.03.2015 Data publikacji: 25.03.2015 14:28 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:45
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót