«Powrót

Notatka z LXI spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 25 czerwca 2015 r.

Notatka z LXI spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 25 czerwca 2015 r.

Notatka z LXI spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 25 czerwca 2015 r.

W dniu 25 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się całodzienne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Kołem Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska. Podczas spotkania poruszono kwestie związane z badaniem sprawozdania finansowego oraz dotyczące audytów projektów UE w jednostkach sektora finansów publicznych.

W pierwszej części spotkania wystąpiła Pani Gabriela Ballion. Prelegentka omówiła wybrane zagadnienia dotyczące badania sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych z perspektywy biegłego rewidenta. Podczas wystąpienia podkreśliła potrzebę współpracy audytorów wewnętrznych z biegłymi rewidentami. Wystąpienie Pani Gabrieli Ballion zakończyło cykl spotkań dotyczących rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Drugą część spotkania poświęcono funduszom unijnym, w kontekście pracy audytora wewnętrznego. Pani Katarzyna Lenczyk-Woroniecka, Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, przedstawiła własne doświadczenia z przeprowadzonych audytów projektów unijnych realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013.

Następnie Pan Roman Ruciński, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, opowiedział o doświadczeniach związanych z organizacją systemu wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Prelegent zaprezentował najważniejsze zmiany wynikające z perspektywy 2014-2020, w odniesieniu do dotychczasowych rozwiązań. Omówił również praktyczne problemy i wątpliwości stojące przed Instytucjami Zarządzającymi w nowych uwarunkowaniach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów, co wzbogaciło dyskusję, w szczególności wymianę informacji na temat projektów UE w nowej perspektywie finansowej. Spotkanie podsumowali organizatorzy.

Załączniki:

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 28.07.2015 Data publikacji: 28.07.2015 09:45 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:53
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót