«Powrót

Notatka z LXII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 24 września 2015 r.

Notatka z LXII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 24 września 2015 r.

Notatka z LXII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 24 września 2015 r.

W dniu 24 września 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące doboru, zbierania i przechowywania dowodów na potrzeby zadania audytowego. Swoje doświadczenia w tym obszarze zaprezentowała Pani Iwona Bogucka, kierownik komórki audytu wewnętrznego w Instytucie Pamięci Narodowej.

Celem wystąpienia było zaprezentowanie sposobu doboru dowodów do zadania audytowego oraz postępowania z nimi. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące źródeł, rodzajów i cech dowodów, procesu ich gromadzenia, przechowywania i archiwizacji.

Prelegentka wskazała, że fundamentalne znaczenie w procesie gromadzenia dowodów odgrywa komunikacja z audytowanymi i dostęp do informacji. Jest to związane nie tylko z koniecznością zapewnienia audytorowi nieograniczonego dostępu do dokumentacji, ale również otwartością pracowników na współpracę. Nierozłącznym elementem procesu realizacji zadania audytowego jest zatem informacja, która powinna być przede wszystkim:

  • wiarygodna,
  • istotna,
  • rzetelna,
  • porównywalna,
  • wystarczająca.

Podczas prezentacji przywołano przepisy prawa i standardy, które odnoszą się do znaczenia dowodów w działalności audytowej, ich gromadzenia oraz udostępniania. Wskazano na potrzebę zapewnienia, by dowody audytowe były dostateczne tzn. dokumentowały wszystkie czynności i zdarzenia istotne dla wyników audytu wewnętrznego. Pani Iwona Bogucka podkreśliła, że wyniki audytu powinny być oparte na wiarygodnym, przydatnym i odpowiednim materiale źródłowym.

Prelegentka zwróciła uwagę na różnice pomiędzy dowodem audytowym a dokumentem - nie każdy dokument jest dowodem, a jednocześnie dowodem może być informacja nie mającej postaci materialnej.

Istotnym aspektem związanym z dowodami jest ich ocena. Na jakość oceny zgromadzonych dowodów wpływa m.in. doświadczenie, znajomość badanego obszaru, subiektywizm oraz zdolności techniczne, społeczne i poznawcze audytora.

Prelegentka, podsumowując swoje wystąpienie, podkreśliła następujące kwestie:

  • metody gromadzenia informacji w audycie wewnętrznym mają fundamentalne znaczenie dla właściwego zdiagnozowania i oceny badanego obszaru,
  • właściwe dobranie odpowiednich narzędzi przyczynia się do uzyskania wiarygodnych, rzetelnych, istotnych i wystarczających informacji,
  • zastosowane narzędzia zbierania informacji powinny pozostawać w logicznym związku z tym, czego mają dowodzić.

Spotkanie zakończyła Pani Monika Kos, reprezentująca Ministerstwo Finansów, zwracając uwagę na znaczenie wiarygodnej i rzetelnej informacji dla skuteczności działań audytu wewnętrznego.

Załączniki:

Prezentacja wstępna organizatora – otwarcie spotkania w dniu 24 września 2015 r. (plik ppt, 1052 KB)

Prezentacja Pani Iwony Boguckiej – Dobór, gromadzenie i przechowywanie dowodów na potrzeby zadania audytowego (plik ppt, 2873 KB)

 

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.09.2015 Data publikacji: 30.09.2015 13:15 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:54
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Ireneusz Rosiek Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót