«Powrót

Notatka z LXIV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 17 grudnia 2015 r.

Notatka z LXIV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 17 grudnia 2015 r.

Notatka z LXIV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 17 grudnia 2015 r.

W dniu 17 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas spotkania została omówiona rola audytora wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania korupcji w kontekście realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (dalej: „Rządowy Program").

Spotkanie otworzyła Pani Monika Kos, reprezentująca Ministerstwo Finansów, przedstawiając wybrane założenia Rządowego Programu oraz dotychczasowe działania Ministerstwa Finansów służące jego realizacji. Rolę audytorów wewnętrznych w wykrywaniu nadużyć zaprezentowała Pani Olga Petelczyc, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostały przykłady przeciwdziałania korupcji na podstawie rozwiązań stosowanych przy wykorzystywaniu funduszy unijnych. Prelegentka zaznaczyła, że dobre praktyki opracowane przez Komisję Europejską można stosować również do środków krajowych. Podkreśliła również, że definicje korupcji stosowane przez instytucje międzynarodowe i krajowe mogą zostać wykorzystane do opracowania kryteriów oceny na potrzeby zadań audytowych dotyczących podatności systemów zarządzania i kontroli na nadużycia.

Pani Olga Petelczyc wskazała, że jednym z podstawowych czynników korupcjogennych wymienionych w Rządowym Programie jest słabość systemu kontroli i nadzoru. Podkreśliła, że rola audytora wewnętrznego w przeciwdziałaniu korupcji polega przede wszystkim na badaniu podatności systemów zarządzania na korupcję, identyfikowaniu ryzyka nadużyć i jego ograniczaniu. Prelegentka zwróciła także uwagę, że w Polsce pozostaje nieuregulowana kwestia ochrony prawnej tzw. sygnalistów, czyli osób ujawniających nadużycia mające miejsce w ich jednostce. Istotnym utrudnieniem w zgłaszaniu nadużyć jest negatywny odbiór działań sygnalistów. Poprawę w tym zakresie można uzyskać budując organizacyjną, w której zachowania sygnalistów będą akceptowane, a zgłaszający nieprawidłowości nie będzie narażony na negatywne konsekwencje.

Na zakończenie Pani Monika Kos poinformowała o zmianach w formule organizacji spotkań audytorów wewnętrznych w Ministerstwie Finansów. Od 2016 roku spotkania będą organizowane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez audytorów wewnętrznych i działań koordynacyjnych Ministra Finansów w tym zakresie.

Więcej informacji na temat spotkania znajduje się w prezentacjach zamieszczonych poniżej.

Prezentacja organizatora: „Przeciwdziałanie korupcji w jsfp – wymiana doświadczeń" (plik ppt, 842 KB)

Prezentacja Pani Olgi Petelczyc: „Rola audytorów wewnętrznych w wykrywaniu nadużyć" plik ppt, 338 KB

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.12.2015 Data publikacji: 23.12.2015 10:25 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 15:57
Autor: Departament Polityki Wydatkowej Osoba publikująca: Wojciech Jóźwicki Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót