«Powrót

Notatka z LXIX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych 22 marca 2018 r. (Wdrożenie przepisów RODO)

Notatka z LXIX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych 22 marca 2018 r. (Wdrożenie przepisów RODO)

Notatka z LXIX spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych 22 marca 2018 r. (Wdrożenie przepisów RODO)

W dniu 22 marca 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych, zorganizowane we współpracy z Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Biuro GIODO) dotyczące wdrożenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Szarkowska – Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów, która przywitała prelegentów i uczestników spotkania podkreślając jednocześnie znaczenie działań audytorów wewnętrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia RODO.

W pierwszej prezentacji Pan Piotr Drobek – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO przedstawił podstawowe zmiany w systemie prawa ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO, w tym istotę oraz cele unijnej reformy prawa ochrony danych osobowych oraz nowe rozwiązania przyjęte dla zwiększonego bezpieczeństwa danych, ich naruszeń oraz zgodności przetwarzania danych z przepisami.

Następnie Pani Monika Młotkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze GIODOomówiła rolę inspektora danych osobowych w zapewnieniu zgodności przetwarzania danych przez podmioty publiczne z przepisami prawa. Prelegentka poruszyła również kwestię zakresu współpracy pomiędzy działaniem audytu wewnętrznego i inspektorem ochrony danych po wejściu w życie przepisów RODO.

W kolejnej prezentacji Pan Andrzej Kaczmarek - Dyrektor Departamentu Informatyki w BiurzeGIODO przedstawił nowe elementy dokumentacji przetwarzania danych związane z RODO, w tym cel prowadzenia dokumentacji przetwarzania, model zawartości dokumentacji przetwarzania danych określony przez przepisy rozporządzenia, dokumentowanie czynności przetwarzania oraz analizę ryzyka i ocenę skutków.

 

Więcej informacji znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej:

Prezentacja wprowadzająca Ministerstwa Finansów (plik pdf, 192 KB).

Podstawowe zmiany w systemie prawa ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO (plik pdf, 300 KB).

Rola inspektora ochrony danych w zapewnieniu zgodności przetwarzania danych przez podmioty publiczne z przepisami prawa (plik pdf, 2,86 MB).

Nowe elementy dokumentacji przetwarzania danych związane z RODO (plik pdf, 2,27 MB).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 26.03.2018 Data publikacji: 26.03.2018 13:06 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 16:05
Autor: Małgorzata Nowicka Osoba publikująca: Wojciech Jóźwicki Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
Rejestr zmian
«Powrót