«Powrót

Notatka z LXVII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 31 maja 2017 r.

Notatka z LXVII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 31 maja 2017 r.

Notatka z LXVII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 31 maja 2017 r.

W dniu 31 maja 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych poświęcone zagadnieniom kontroli i audytu w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W ramach pierwszego wystąpienia Pani Olga Petelczyc – dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Członek Zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska przedstawiła zmiany w standardach audytu wewnętrznego, ogłoszone Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów pod poz. 28.

W kolejnej prezentacji „Wytyczne dla kontroli działania systemów teleinformatycznych w dobie nowych zagrożeń bezpieczeństwa" Pan Adam Mizerski, prezes ISACA w Katowicach omówił m.in. ocenę NIK w zakresie poziomu bezpieczeństwa informacji wymienianej i przechowywanej w formie elektronicznej i wynikające z niej zadania dla administracji publicznej w tym zakresie. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kolejny prelegent, Pan Dariusz Jędryczek, dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, przedstawił misję kierowanej przez siebie jednostki i zaprezentował jej działalność. Prelegent podkreślił kluczowe znaczenie kwalifikacji i kompetencji posiadanych przez kadrę zarządzającą i pracowników a także wskazał liczne korzyści i oszczędności płynące z funkcjonowania CUI.

W dalszej części spotkania Pani Magdalena Pociecha – audytor wewnętrzny z Urzędu Miasta Lublin – przedstawiła doświadczenia w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miasta Lublin.

Z kolei Pan Tomasz Ganobis – kierownik Zespołu Audytu ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – omówił zadanie audytowe z zakresu bezpieczeństwa informacji przeprowadzone w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Więcej informacji w zamieszczonych poniżej materiałach (linki otwierają nowe okna):

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 19.06.2017 Data publikacji: 19.06.2017 12:40 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 16:03
Autor: Małgorzata Nowicka Osoba publikująca: Monika Kos Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
«Powrót