«Powrót

Notatka z LXVIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 30 listopada 2017 r.

Notatka z LXVIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 30 listopada 2017 r.

Notatka z LXVIII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 30 listopada 2017 r.

W dniu 30 listopada 2017 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek budżetowych podsumowujące realizację zadania przeprowadzonego w ramach audytu zleconego w zakresie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Celem spotkania było również zaprezentowanie dobrych praktyk zidentyfikowanych na podstawie dokumentów z przeprowadzonego zadania, przekazanych do Ministerstwa Finansów.

Spotkanie otworzył Pan Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za koordynację audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W pierwszej kolejności Pani Katarzyna Szarkowska – dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej podsumowała audyt wewnętrzny zlecony w odniesieniu do jego organizacji oraz uzyskanych wyników. Wskazała najistotniejsze ustalenia z przeprowadzonej analizy, dotyczące zbadanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Następnie Pani Małgorzata Nowicka – naczelnik Wydziału Standardów Zarządzania w Sektorze Publicznym omówiła założenia na podstawie których analizowane były dane oraz sposób i kryteria zastosowane do oceny przesłanych dokumentów z realizacji zadania audytowego, dotyczące wyników przeglądu wstępnego, programu oraz sprawozdania z zadania zapewniającego.

W dalszej części spotkania pracownicy Wydziału Standardów Zarządzania w Sektorze Publicznym zaprezentowali szczegółowe wyniki przeprowadzonej oceny przesłanych dokumentów z realizacji zadania zapewniającego, tj. programu i sprawozdania z realizacji zadania. Oceny dokonano pod względem zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu oraz Standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

W kolejnej części spotkania audytorzy wewnętrzni zaprezentowali dobre praktyki związane z realizacją zadania zleconego w swoich jednostkach:

w zakresie realizacji całego zadania:

  • Pani Monika Dziadkowiec – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;

w zakresie programowania zadania audytowego:

  • Pani Jolanta Wasiak i Pani Ewa Hanecka – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  • Pani Joanna Sorokin – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
  • Pani Agnieszka Dembowska-Klimek – usługodawca z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
  • Pani Justyna Marszałek – Ministerstwo Sprawiedliwości;

w zakresie uzgadniania i prezentowania wyników audytu:

  • Pan Michał Markocki – Urząd Komunikacji Elektronicznej,
  • Pani Beata Zięba – Komenda Główna Straży Granicznej,
  • Pani Anna Jakubowska i Pani Magda Wasiołek – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
  • Pani Katarzyna Klimczak-Sych – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie oraz Pani Krystyna Dziwulska – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Więcej informacji w zamieszczonych poniżej materiałach.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 11.12.2017 Data publikacji: 11.12.2017 11:53 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 16:03
Autor: Małgorzata Nowicka Osoba publikująca: Wojciech Jóźwicki Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
Rejestr zmian
«Powrót