«Powrót

Notatka z VII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 25 listopada 2010 r.

Notatka z VII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 25 listopada 2010 r.

Notatka z VII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 25 listopada 2010 r.

W dniu 25 listopada 2010 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie z audytorami wewnętrznymi jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) w ramach wspólnej inicjatywy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych (Departament DA) oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (SAW IIA Polska).

Uczestników spotkania powitali i spotkanie poprowadzili: Pan Sławomir Kacprzak, Dyrektor Departamentu DA, Pani Monika Kos, Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Zagranicą Departamentu DA oraz Pan Marcin Dobruk, Członek Zarządu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Podczas spotkania Audytorzy Wewnętrzni Agencji Rynku Rolnego: Pani Justyna Bątruk - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Pan Bogusław Ryba oraz Pan Sławomir Król, przedstawili prezentację na temat:„Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego oraz sposób ich klasyfikowania w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) – rozwiązania przyjęte w Agencji Rynku Rolnego".

W pierwszej części spotkania audytorzy w ramach prezentacji omówili:

  • główne zadania ARR,
  • funkcjonowanie Biura Audytu Wewnętrznego w ARR,
  • procedurę realizacji zapewniających zadań audytowych w ARR.

Omawiając procedurę audytorzy zaprezentowali rozwiązania przyjęte w ARR, w zakresie realizacji zadań audytowych wraz z przedstawieniem przykładowych wzorów formularzy stosowanych do dokumentowania realizowanych czynności audytowych.

W drugiej części spotkania zostały szczegółowo omówione przyjęte w Agencji rozwiązania wykorzystywane do sporządzenia kryteriów oceny ustalenia stanu faktycznego oraz sposobu ich klasyfikowania.

Audytorzy wewnętrzni przedstawili praktyczne podejście do opracowywania kryteriów oceny stanu faktycznego oraz klasyfikowania wyników na przykładzie dokumentacji dwóch zadań audytowych zrealizowanych przez Biuro Audytu Wewnętrznego ARR w 2010r.

Podsumowując prelegenci podkreślili, że zastosowane w ARR rozwiązania pokazują przykładowe możliwości podejścia do sposobu oceny funkcjonowania systemów kontroli zarządczej, jednak w trakcie realizacji konkretnego zadania audytowego, przy formułowaniu kryteriów należy wziąć pod uwagę, że dokładne ich opracowanie powinno bazować na wiedzy i doświadczeniu audytorów przy dobrym rozpoznaniu specyfiki audytowanego obszaru, regulacji prawnych oraz funkcjonujących mechanizmów kontroli zarządczej.

 

Załączniki:

Prezentacja nt. Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego oraz sposób ich klasyfikowania w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) – rozwiązania przyjęte w Agencji Rynku Rolnego (plik pdf, 447 KB)

Wzór programu zadania audytowego zapewniającego (plik pdf, 35,2 KB)

Wzór zestawienia ustaleń (plik pdf, 40,8KB)

Wzór sprawozdania z zadania audytowego zapewniającego (plik pdf, 45,3 KB)

Przykładowe kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego oraz sposób ich klasyfikowania (plik pdf, 96,3 KB)

Wzór notatki z przeglądu wstępnego (plik pdf, 33,8 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.07.2012 Data publikacji: 23.07.2012 11:35 Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 09:58
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
Rejestr zmian
«Powrót