«Powrót

Notatka z wizyty delegacji PEM PAL w Ministerstwie Finansów oraz w Agencji Rynku Rolnego

Notatka z wizyty delegacji PEM PAL w Ministerstwie Finansów oraz w Agencji Rynku Rolnego

Notatka z wizyty delegacji PEM PAL w Ministerstwie Finansów oraz w Agencji Rynku Rolnego

Ministerstwo Finansów w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w dniach 15-16 listopada br. gościło 10 osobową delegację sieci współpracy The Public Expenditure Management Peer Assisted Learning (PEM PAL). Celem działalności PEM PAL jest wspieranie reform w zakresie wydatków publicznych i gospodarki finansowej w 22 krajach w Europie i Azji Środkowej. Działalność PEM PAL nie opiera się na tradycyjnym modelu pomocy technicznej udzielanej przez zewnętrznych konsultantów, lecz na wymianie doświadczeń w danej dziedzinie pomiędzy urzędnikami z poszczególnych państw. W skład delegacji weszli pracownicy administracji publicznej Albanii, Chorwacji oraz Mołdowy.

Wizyta miała na celu zapoznanie uczestników delegacji z dobrymi praktykami dot. systemu oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego w polskim sektorze publicznym. Przedstawiciele Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych podczas spotkań omówili najistotniejsze zagadnienia związane z procesem wdrażania i rozwoju Publicznej Kontroli Wewnętrznej w Polsce oraz podstawowe cele i zadania Departamentu, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących promowania programu zapewnienia i poprawy jakości oraz procesu oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego w administracji publicznej.

Zaprezentowane zostały kolejne modele oceny audytu wewnętrznego prowadzonego w jednostkach sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 292 ust. 1pkt 2 i art. 294 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Modele te były modyfikowane wraz ze zmianami poziomu dojrzałości audytu wewnętrznego, które dokonywały się na przestrzeni ostatniej dekady. Przedstawiono również ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonych ocen w poszczególnych etapach rozwoju, służące usprawnieniu nie tylko badanych komórek, ale także całego systemu audytu wewnętrznego w Polsce. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów omówili również program zapewnienia i poprawy jakości oraz czynności podjęte w tym zakresie w ramach samej komórki przeprowadzającej ocenę. Podkreślono, że skoro komórka ds. ocen w Ministerstwie Finansów, bada jakość działania komórek audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, istotne jest, aby podobnie jak komórki audytu, zapewniła również wysoką jakość własnych działań.

W drugim dniu wizyty uczestnicy delegacji wzięli udział w spotkaniu z audytorami wewnętrznymi Agencji Rynku Rolnego. Podczas spotkania goście zapoznali się z działalnością zarówno samej Agencji, jak i komórki audytu wewnętrznego. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja poświęcona praktycznym aspektom realizacji programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przyjętego w Agencji. Omówiono również przebieg, wyniki oraz wartość ocen przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów z perspektywy komórki audytu wewnętrznego poddawanej ocenie.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 30.11.2012 Data publikacji: 30.11.2012 10:30 Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2020 15:38
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Łukasz Wolin Osoba modyfikująca: Paulina Pawlik
Rejestr zmian
«Powrót