«Powrót

Notatka z XIV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 30 czerwca 2011 r.

Notatka z XIV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 30 czerwca 2011 r.

Notatka z XIV spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 30 czerwca 2011 r.

W ramach kontynuacji wspólnej inicjatywy Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych oraz Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska w dniu 30 czerwca 2011 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie z audytorami wewnętrznymi jednostek sektora finansów publicznych. Tematem spotkania była „Skuteczna komunikacja w pracy audytora wewnętrznego".

Uczestników tradycyjnie powitali: Pani Agnieszka Giebel – Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych oraz Pan Marcin Dobruk –Wiceprezes SAW IIA Polska, który przekazał w imieniu Pani Joanny Mrowickiej – nowo wybranego Prezesa Stowarzyszenia oraz całego Zarządu deklarację dalszej współpracy z Ministerstwem Finansów w organizacji spotkań dla audytorów wewnętrznych, jak również realizacji innych wspólnych inicjatyw.

Następnie Pani Monika Kos, Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Zagranicą w Departamencie Audytu Sektora Finansów Publicznych, przedstawiła wnioski wynikające z analizy ankiet dotyczących cyklicznych spotkań organizowanych przez Ministerstwo Finansów we współpracy z IIA Polska. Przeprowadzona analiza wykazała, że tylko 32 osoby przekazując wypełnione ankiety do Departamentu DA, wykorzystały możliwość aktywnego włączenia się w dyskusję na temat przydatności spotkań oraz oczekiwań merytorycznych i organizacyjnych odnośnie ich realizacji w przyszłości. Pani Monika Kos wyraziła podziękowania tym osobom oraz zadeklarowała, że organizatorzy w miarę możliwości organizacyjnych oraz finansowych, dołożą wszelkich starań, aby przy planowaniu kolejnych spotkań uwzględnić przedstawione uwagi, propozycje oraz oczekiwania zawarte w przekazanych ankietach.
Szczegółowe wyniki analizy są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (Działalność/Finanse publiczne/Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym/Szkolenia).

W dalszej części spotkania prezentację na temat „Skutecznej komunikacji w pracy audytora wewnętrznego" przedstawił Pan Piotr Kłyk - Właściciel Szkoły Dobrych Manier, trener w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Prelegent przedstawił praktyczne porady dotyczące następujących modułów:
Ubiór – omówiono jak odpowiednio dobrać strój (w tym kolorystykę, fason, dodatki) w zależności m.in. od pory dnia, charakteru oraz miejsca spotkania, ale również sylwetki oraz karnacji. Znajomość podstawowych zasad ułatwia dostosowanie stroju do okoliczności.
Kultura słowa i gestu – podkreślono znaczenie odpowiedniej gestykulacji oraz kultury słowa w odbiorze przekazywanej informacji.
Efektywna komunikacja – przedstawiono etapy skutecznej komunikacji, typy barier komunikacyjnych, uczestnicy wzięli udział w teście Jakim jesteś słuchaczem? oraz w zależności od wyniku uzyskali wskazówki, co należy zrobić, aby słuchać aktywniej. Komunikacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy w rezultacie rozmowy, obaj – nadawca i odbiorca rozumieją te same informacje.
Spotkania służbowe i robocze – omówiono w jaki sposób przygotować miejsce spotkania, uwzględniając zasady precedencji oraz charakter spotkania.
Autoprezentacja i przemówienia – zaprezentowano m.in. jak zapewnić czytelność prezentacji oraz podkreślić istotne zagadnienia, jak wykorzystać dostępne narzędzia (omówiono przykłady dobrze i źle przygotowanej prezentacji PowerPoint) oraz jakie ćwiczenia pozwolą na ograniczenie stresu przed wystąpieniami publicznymi. 

Prezentacja ze względu na zabezpieczenie praw autorskich nie zostanie opublikowana. Ministerstwo Finansów otrzymało od Pana Piotra Kłyka materiał obejmujący część przedstawionej prezentacji wraz ze zgodą na jego publikację na stronie internetowej MF. Treść przekazanego materiału stanowi własność firmy Progress and Career Center realizującej projekt „Szkoła Dobrych Manier". Wszelkie rozpowszechnianie oraz kopiowanie jest zabronione.

Załącznik:

Prezentacja nt. Skuteczna komunikacja w pracy audytora wewnętrznego (plik pdf, 334 KB)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.07.2012 Data publikacji: 23.07.2012 12:21 Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 10:13
Autor: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Osoba publikująca: Elżbieta Książkiewicz Osoba modyfikująca: Wojciech Jóźwicki
Rejestr zmian
«Powrót